одобрен

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Уникален идентификатор:  d9936f61-6a33-45dd-a634-c68cf80e5795

Описание:

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.
Актуална информация може да бъде следена на адрес: http://www.burgas.bg/bg/info/index/1397

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 1.2

Източник: http://www.burgas.bg/bg/info/index/1397

Автор: Иванка Касърова

Връзка с автор: v.kasarova@burgas.bg

Отговорник поддръжка: v.kasarova@burgas.bg

Връзка с отговорник поддръжка: v.kasarova@burgas.bg

  • Създаден на: 2019-05-08 14:00:40
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-06-04 12:12:43
  • Последно променил: ivanka_kasarova