одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в община Сливен

Уникален идентификатор:  d9c37dea-f639-4077-876b-735330597444

Описание:

Регистър на отдадени под наем пасища, мери и ливади общинска собственост, актуален към 14.03.2019 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

индивидуално ползване мери ОПФ пасища разпределение

Версия: 2.4

Източник: Община Сливен

Автор: Община Сливен

  • Създаден на: 2019-03-25 13:54:16
  • Създаден от: maya_cherninkova
  • Последна промяна: 2019-03-28 16:41:43
  • Последно променил: maya_cherninkova