одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Уникален идентификатор:  da604ca2-0a57-45b2-95db-3087f45950bb

Основна тема:  Региони, градове

Версия: 2.4

Автор: Снежана Атанасова

Връзка с автор: s_atanasova@provadia.bg

Отговорник подръжка: a_ahmed@provadia.bg

Връзка с отговорник подръжка: a_ahmed@provadia.bg

  • Създаден на: 2019-04-30 17:58:46
  • Създаден от: alkin_ahmed
  • Последна промяна: 2019-04-30 18:18:37
  • Последно променил: alkin_ahmed