одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет Нови пазар

Уникален идентификатор:  da77e045-ef45-4325-8e5c-377d92c1dcd2

Описание:

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет Нови пазар

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет Нови пазар

Версия: 1.1

Автор: Петранка Валентинова

Връзка с автор: pwalentinowa@gmail.com

Отговорник поддръжка: ecm@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: ecm@abv.bg

  • Създаден на: 2017-09-20 11:09:49
  • Създаден от: ekaterina_marinova
  • Последна промяна: 2019-03-29 11:32:56
  • Последно променил: ekaterina_marinova