одобрен

Земеделска и горска техника регистрирана в ОД"Земеделие" Силистра през 2019

Уникален идентификатор:  da855af8-9558-4ca7-a85b-009fce794870

Описание:

Земеделска и горска техника регистрирана в ОД"Земеделие" Силистра през 2019

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

видове горска земеделска одз Силистра техника РМС 214/2016

Версия: 2.4

Източник: ОДЗ Силистра

Автор: ОДЗ Силистра

Връзка с автор: odzg_silistra@mzh.government.bg

Отговорник поддръжка: odzg_silistra@mzh.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: odzg_silistra@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2021-02-09 14:52:48
  • Създаден от: tundzher_myumyun_redzheb
  • Последна промяна: 2021-02-10 13:45:34
  • Последно променил: bikozhuharov