одобрен

Отчет за изразходените средства за компенсация от минимални приходи - община Венец

Уникален идентификатор:  dadc0552-5a6f-4ce9-82b7-d5114b34f76d

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

Автор: Хатидже Исуф

Връзка с автор: obs_vn@abv.bg

Отговорник поддръжка: obs_vn@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: obs_vn@abv.bg

  • Създаден на: 2019-03-15 11:43:39
  • Създаден от: zyubeyde_ibryam_mehmed
  • Последна промяна: 2019-03-15 11:53:35
  • Последно променил: zyubeyde_ibryam_mehmed
 

Моля изчакайте