одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем

Уникален идентификатор:  dae29dc9-0393-4ffc-a1b4-0efc7e4a7f59

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.3

  • Създаден на: 2019-05-07 16:17:02
  • Създаден от: Оbshtina Ivanovo
  • Последна промяна: 2019-05-10 11:52:18
  • Последно променил: Оbshtina Ivanovo