одобрен

Утвърждаване на реализиран държавен план-прием в XI клас за учебната 2020/2021 година

Уникален идентификатор:  db2499ee-6bec-4252-b43e-7bd657af97e7

Описание:

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В XI КЛАС НА УЧЕНИЦИ В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Образование, култура и спорт

РМС 214/2016

Версия: 3.2

Източник: http://ruobg.com

  • Създаден на: 2020-10-16 13:19:17
  • Създаден от: penka_mitova
  • Последна промяна: 2020-10-18 13:22:01
  • Последно променил: bikozhuharov