одобрен

Данни за КАВ, измерени в постоянните пунктове

Уникален идентификатор:  dc444323-5998-4d46-8cd9-d69246244cf3

Основна тема:  Околна среда

РИОСВ-Плевен

Версия: 2.4

Автор: РИОСВ-Плевен

Връзка с автор: office@riew-pleven.eu

Отговорник поддръжка: office@riew-pleven.eu

Връзка с отговорник поддръжка: office@riew-pleven.eu

  • Създаден на: 2019-03-14 10:47:47
  • Създаден от: mariya_krasteva
  • Последна промяна: 2019-04-02 10:43:33
  • Последно променил: silvia