одобрен

Държавен план-прием на ученици в ПГТ Вл. Минчев с. Владимирово, общ. Бойчиновци, обл. Монтана

Уникален идентификатор:  dd65cbac-6671-4f78-bf76-8692a621753c

Описание:

Държавен план-прием на ученици в ПГТ Вл. Минчев с. Владимирово, общ. Бойчиновци, обл. Монтана

Основна тема:  Региони, градове

Държавен план-прием на ученици в ПГТ Вл. Минчев с. Владимирово обл. Монтана общ. Бойчиновци

Версия: 1

Автор: Община Бойчиновци

Връзка с автор: munb@mail.orbitel.bg

Отговорник поддръжка: munb@mail.orbitel.bg

Връзка с отговорник поддръжка: munb@mail.orbitel.bg

  • Създаден на: 2017-09-28 13:10:50
  • Създаден от: munb
  • Последна промяна: 2018-11-30 10:29:59
  • Последно променил: migrate_data