одобрен

Публичен регистър на регистрираните получатели

Уникален идентификатор:  dd6bd1de-bc97-4786-9625-1c214380efc4

Описание:

На основание чл. 57г, ал. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове в Агенция „Митници“ се води електронен регистър на регистрираните получатели, който съдържа: 1. идентификационен номер на регистрирания получател; 2. наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на регистрирания получател; 3. адрес на обекта, в който се получават и разтоварват стоките; 4. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат получавани в обекта; 5. дата на връчване на удостоверението за регистрация на регистрирания получател; 6. дата на прекратяване на удостоверението за регистрация на регистрирания получател. Съгласно ал. 6 на същия член от Закона за акцизите и данъчните складове на вписване в регистъра подлежат и всички настъпили последващи промени в обстоятелствата.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Правителство, публичен сектор

агенция публичен регистър Митници получатели Агенция "Митници"

Версия: 1.2

  • Създаден на: 2021-12-14 13:27:05
  • Създаден от: anelia_daskalova
  • Последна промяна: 2022-01-12 12:42:37
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте