одобрен

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения - област Стара Загора

Уникален идентификатор:  df2f2147-0edd-4a31-b88d-de5de4bda8e8

Описание:

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения - област Стара Загора

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 4

Автор: Дарина Атанасова

Връзка с автор: datanasova@sz.government.bg

Отговорник поддръжка: maleksieva@sz.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: maleksieva@sz.government.bg

  • Създаден на: 2017-09-20 07:14:22
  • Създаден от: mariya_aleksieva
  • Последна промяна: 2020-06-25 13:27:25
  • Последно променил: mariya_aleksieva