одобрен

Отчет за касовото изпълнение към 31.01.2019г.

Уникален идентификатор:  df87f89d-e594-4e63-a99f-e8874fe871f9

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 2.1

Автор: Мария Николова

Връзка с автор: m_nikolova@provadia.bg

Отговорник подръжка: a_ahmed@provadia.bg

Връзка с отговорник подръжка: a_ahmed@provadia.bg

  • Създаден на: 2019-04-05 17:39:41
  • Създаден от: alkin_ahmed
  • Последна промяна: 2019-04-05 17:40:58
  • Последно променил: alkin_ahmed