одобрен

Регистър на производствените марки в териториалния обхват на РДГ Стара Загора

Уникален идентификатор:  e041dc32-9c57-471a-b7df-b7a3e0444287

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-04-02 15:22:49
  • Създаден от: rdgsz
  • Последна промяна: 2019-04-02 15:27:29
  • Последно променил: rdgsz