одобрен

Списък с имената на магистър-фармацевтите, регистрирани да упражняват професията

Уникален идентификатор:  e044dfbe-f578-4f31-b69e-c1c8da59e090

Описание:

Управителният съвет на Българския
фармацевтичен съюз на основание чл. 12, т. 4 от
Закона за съсловната организация на магистър-
фармацевтите обнародва списък с имената на магистър-фармацевтите, регистрирани да упражняват професията

Основна тема:  Здравеопазване

БФС Български фармацевтичен съюз здравеопазване магистър-фармацевти регистър

Версия: 6

Автор: Светослав Крумов

Връзка с автор: svetoslav.krumov@bphu.bg

Отговорник подръжка: svetoslav.krumov@bphu.bg

Връзка с отговорник подръжка: svetoslav.krumov@bphu.bg

  • Създаден на: 2015-05-20 10:14:33
  • Създаден от: svetoslav_krumov
  • Последна промяна: 2018-11-11 12:06:41
  • Последно променил: migrate_data