одобрен

Отчет за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози в община Сърница за 2018 г.

Уникален идентификатор:  e04602e5-faab-46ce-bb53-251421c56749

Описание:

Отчет за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози в община Сърница актуален към 31.12.2018 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

Автор: Реджеп Мерджан

Връзка с автор: support@sarnitsa.bg

Отговорник поддръжка: support@sarnitsa.bg

Връзка с отговорник поддръжка: support@sarnitsa.bg

  • Създаден на: 2018-11-06 09:53:15
  • Създаден от: redzhep_merdzhan
  • Последна промяна: 2019-09-12 11:47:12
  • Последно променил: support