одобрен

Регистрирани ППС към дата 01.05.2022

Уникален идентификатор:  e0c16970-add1-4cf2-a7d4-97b1c38949d1

Описание:

1) Водените на отчет ППС по марка и вид към дата 01.05.2022.
2) Водените на отчет ППС по вид и гориво към дата 01.05.2022.
3) Водените на отчет ППС по марка и възраст към дата 01.05.2022.
4) Първоначално регистрирани нови ППС по вид, марка и екологична категория за период от 01.01.2022 до 30.04.2022.
5) Първоначално регистрирани ППС в страната по категория и възраст за период от 01.01.2022 до 30.04.2022.
6) Информация за прекратените ППС по категория за период от 01.01.2022 до 30.04.2022.
7) Брой нови ППС по марка и вид с прекратена регистрация за текущия месец с първоначална регистрация преди по-малко от 6 месеца за период от 01.01.2022 до 30.04.2022.
8) Първоначално регистрирани ППС в страната по марка, модел и категория разделени на нови и употребявани за период от 01.01.2022 до 30.04.2022.
9) Първоначално регистрирани ППС в страната по марка и категория разделени на нови и употребявани за период от 01.01.2022 до 30.04.2022.
10) Регистрирани ППС по вид, марка, модел и области в страната (данни от талон в позиция D1 и D2) за период от 01.01.2022 до 30.04.2022.
11) Регистрирани ППС по екологична категория и области (позиция V.9 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.04.2022.
12) Регистрирани ППС от категория (позиция в талона N2, N3 и N4) за период от 01.01.2022 до 30.04.2022.
13) Регистрирани ППС по технически допустима максимална маса (позиция F.1 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.04.2022.
14) Регистрирани ППС технически допустима максимална маса, определена от компетентните органи (позиция F.2 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.04.2022.
15) Регистрирани ППС по маса на превозното средство (позиция G в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.04.2022.
16) Регистрирани ППС по обем на двигателя (позиция P.1 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.04.2022.
17) Регистрирани ППС по максимална мощност на двигателя Kw (позиция P.2 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.04.2022.
18) Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.04.2022.
19) Регистрирани ППС по области и вид и максимална мощ (позиция P.4 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.04.2022.

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Транспорт

категория ППС статистика регистрация МВР РМС 435/2020 марка модел екологична гориво възраст РМС 567/2021

Версия: 20.7

  • Създаден на: 2022-05-03 07:43:39
  • Създаден от: kravelichkov
  • Последна промяна: 2022-05-03 10:46:18
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте