одобрен

Регистър на разрешенията за търсене и проучване на подземни богатства

Уникален идентификатор:  e0d36d79-4850-4f81-94c1-a68b58bf9ba0

Описание:

Регистърът включва данни за действащите разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства на територията на Република България, включително в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море, издадени от Министерски съвет и министъра на енергетиката. На сайта на Министерството на енергетиката са достъпни още "Карта с действащи разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства" и "Карта на блоковете за търсене и проучване на нефт и природен газ"

Основна тема:  Енергетика

Министерство на енергетиката подземни богатства разрешения търсене и проучване

Версия: 2.2

Автор: Дирекция ПРКК

Връзка с автор: v.rangelovska@me.government.bg

Отговорник поддръжка: mariyana.ilieva@me.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: mariyana.ilieva@me.government.bg

  • Създаден на: 2016-05-19 16:05:05
  • Създаден от: kiril_vasilev
  • Последна промяна: 2020-02-13 15:21:20
  • Последно променил: zlatina_taneva