одобрен

Списък на ликвидатори към Агенция по вписванията

Уникален идентификатор:  e0dbac46-a2da-4873-86ac-000423e80c76

Описание:

В изпълнение на задълженията си по Търговския закон, Агенцията по вписванията назначава ликвидатори. Те са задължени да извършват действия на основание чл. 70, ал.3 от Търговския закон; чл. 41, ал. 2, чл. 51а, ал. 3 и чл. 51г от Закона за кооперациите; чл. 517 от Гражданския процесуален кодекс; § 5, ал. 2 от ПЗР на Закона за търговския регистър и други.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Агенция по вписванията

Връзка с автор: office@registryagency.bg

Отговорник подръжка: rosen.petkov@registryagency.bg

Връзка с отговорник подръжка: rosen.petkov@registryagency.bg

  • Създаден на: 2015-07-08 12:20:15
  • Създаден от: rosen_petkov
  • Последна промяна: 2018-11-06 11:57:02
  • Последно променил: migrate_data