одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради /2018 год./

Уникален идентификатор:  e17ce70c-0657-452b-80a8-ed129a6b3939

Описание:

Регистър на заверените технически паспорти на сгради - Община Аврен, Област Варна /2018 год./

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

устройство на територията

Версия: 1

Автор: Атанаска Добрева

Връзка с автор: avren_ut@abv.bg

Отговорник поддръжка: sekretar_avren@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: sekretar_avren@abv.bg

  • Създаден на: 2018-03-02 12:20:57
  • Създаден от: daniela_petrova
  • Последна промяна: 2018-10-12 22:01:50
  • Последно променил: migrate_data