одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за паша на домашни животни през 2020 г.

Уникален идентификатор:  e1e72044-a14b-47d2-8001-28bf33542860

Описание:

Посочени са имената/наименованията на физическите/юридически лица, на които, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, през 2020 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк Централен Балкан

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

Версия: 2.2

Автор: Яница Иванова

Връзка с автор: ivanova@centralbalkan.bg

  • Създаден на: 2020-08-07 10:38:41
  • Създаден от: ivanova
  • Последна промяна: 2020-09-16 10:13:08
  • Последно променил: ivanova