одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем към 31.10.2021 г. на територията на област Благоевград

Уникален идентификатор:  e2012fc9-c5ea-46a5-9a63-fb392b5b5ccc

Описание:

Договорите за аренда и наем, които имат за обект земеделски земи, се вписват в Общинска служба по земеделие в регистър по местонахождението им, а тези с обект движими или недвижими вещи за земеделско производство по постоянен адрес на арендатора – физическо лице или едноличен търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице – арендатор.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

аренда Благоевград договори земеделски земи наем одз регистър РМС 435/2020

Версия: 23.3

Източник: Областна дирекция "Земеделие" Благоевград

Автор: Областна дирекция "Земеделие" Благоевград

Връзка с автор: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg

Отговорник поддръжка: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2021-11-10 14:17:36
  • Създаден от: irena_maslinska
  • Последна промяна: 2021-11-17 17:17:53
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте