одобрен

Регистър по Наредба № 5 за издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина в област Велико Търново

Уникален идентификатор:  e2448407-7711-4939-9ab6-a7bd0ce4c8e7

Описание:

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 5 от Наредба No 5 от 06.07.2011г. за условията и реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти /обн. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г./

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване продажба лекарствени продукти

Версия: 2

Автор: д-р Цветанка Маринова

Връзка с автор: md@rzi-vt.org

Отговорник поддръжка: gl-sekretar@rzi-vt.org

Връзка с отговорник поддръжка: gl-sekretar@rzi-vt.org

  • Създаден на: 2016-06-15 07:52:24
  • Създаден от: violina_asenova_eneva
  • Последна промяна: 2018-11-26 13:27:12
  • Последно променил: migrate_data
 

Моля изчакайте