одобрен

Регистър за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната сиситема, по второстепенни системи/второстепенни разпоредители с бюджета и по кодове за вид

Уникален идентификатор:  e2747a78-091c-4226-a9f7-3d735d6d88b2

Описание:

Регистър за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната сиситема, по второстепенни системи/второстепенни разпоредители с бюджета и по кодове за вид

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 4

  • Създаден на: 2019-05-07 14:35:33
  • Създаден от: svetlana_hinkina
  • Последна промяна: 2020-08-27 10:45:23
  • Последно променил: svetlana_hinkina