одобрен

Единен Класификатор на Административно-Териториалните и Териториални Единици (ЕКАТТЕ)

Уникален идентификатор:  e281cb99-970c-409e-bbe9-cc478cad5b29

Основна тема:  Региони, градове

екатте класификация населени места

Версия: 12.1

  • Създаден на: 2015-03-25 15:18:10
  • Създаден от: kgeorgiev
  • Последна промяна: 2019-03-22 17:24:12
  • Последно променил: kgeorgiev