одобрен

Данни за КАВ измерени в постоянните пунктове за мониторинг на КАВ - РИОСВ - Стара Загора

Уникален идентификатор:  e2882039-9679-4c89-9a53-c601421ea78c

Описание:

Данни за КАВ измерени в постоянните пунктове за мониторинг на КАВ - РИОСВ - Стара Загора

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

Версия: 1.2

Автор: Христо Стоев

Връзка с автор: office@stz.riew.gov.bg

Отговорник поддръжка: office@stz.riew.gov.bg

Връзка с отговорник поддръжка: office@stz.riew.gov.bg

  • Създаден на: 2019-04-08 14:53:49
  • Създаден от: Hristo Stoev
  • Последна промяна: 2019-11-14 15:04:40
  • Последно променил: Hristo Stoev