непроверен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Уникален идентификатор:  e33ff0bd-363d-497c-92a2-b51fbaaa18da

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 2.1

Автор: Снежана Рускова

Връзка с автор: s.ruskova@bansko.bg

Отговорник поддръжка: s.ruskova@bansko.bg

Връзка с отговорник поддръжка: s.ruskova@bansko.bg

  • Създаден на: 2019-04-23 09:05:07
  • Създаден от: d.hadzhiruskova
  • Последна промяна: 2019-04-23 09:08:06
  • Последно променил: d.hadzhiruskova