одобрен

Химично състояние на повърхностните водни тела

Уникален идентификатор:  e35f0452-57bc-43c6-af14-30071553e032

Описание:

Химично състояние на повърхностните водни тела за 2020 г.- втория цикъл на ПУРБ

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Околна среда

ЗБР състояние басейнова дирекция БД повърхностни водни тела район химично Западнобеломорски

Версия: 2.4

Източник: Регистри по Закона за водите – БДЗБР

Автор: БДЗБР

Връзка с автор: bdblg@wabd.bg

Отговорник поддръжка: e.lazarov@wabd.bg

Връзка с отговорник поддръжка: e.lazarov@wabd.bg

  • Създаден на: 2022-05-11 17:10:53
  • Създаден от: e.lazarov
  • Последна промяна: 2022-05-18 13:00:05
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте