одобрен

Списък на лицата, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина за 2016 г.

Уникален идентификатор:  e371bf09-eba4-4ad5-a32d-be5eec77d5f6

Описание:

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на Национален парк "Пирин", съгласно чл.50, т.5 от Закона за защитените територии за 2016 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Даниела Бергова

Връзка с автор: pirin_asd@abv.bg

Отговорник подръжка: pirin_asd@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: pirin_asd@abv.bg

  • Създаден на: 2017-09-26 11:47:13
  • Създаден от: daniela_bergova
  • Последна промяна: 2018-10-12 18:57:39
  • Последно променил: migrate_data