одобрен

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на НП"Пирин", съгласно чл. 50, т. 5 от ЗЗТ за 2018 г.

Уникален идентификатор:  e371bf09-eba4-4ad5-a32d-be5eec77d5f6

Описание:

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на НП"Пирин", съгласно чл. 50, т. 5 от ЗЗТ за 2018 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2

Автор: Даниела Бергова

Връзка с автор: pirin_asd@abv.bg

Отговорник поддръжка: pirin_asd@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: pirin_asd@abv.bg

  • Създаден на: 2017-09-26 11:47:13
  • Създаден от: daniela_bergova
  • Последна промяна: 2019-09-24 16:28:44
  • Последно променил: donevichina