одобрен

База данни за местонахождението и капацитeта на обектите за съхранение на зърно – по области

Уникален идентификатор:  e371c35d-bcbc-43d9-a9fd-e4ead31e15ee

Описание:

База данни за местонахождението и капацитeта на обектите за съхранение на зърно – по области

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 19

Отговорник подръжка: VKostadinov@mzh.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: VKostadinov@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2016-07-29 15:02:07
  • Създаден от: vladislav_kostadinov
  • Последна промяна: 2019-07-02 10:58:06
  • Последно променил: vladislav_kostadinov