одобрен

Организации и институции, Постановление №75/06.04.2007 г на МС Април

Уникален идентификатор:  e3dd7182-d9cc-410d-be5b-d0e5b83c2b21

Описание:


Публичният регистър на организациите и институциите, получили одобрение от компетентните органи съгласно Постановление № 75 на МС oт 06.04.2007 г. за прилагане на членове 43-52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия).

Регистърът се обновява периодично. Актуална информация може да се следи на адрес: http://customs.bg/bg/page/227

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

регистри

Версия: 1

Автор: Анелия Даскалова

Връзка с автор: anelia.daskalova@customs.bg

Отговорник поддръжка: anelia.daskalova@customs.bg

Връзка с отговорник поддръжка: anelia.daskalova@customs.bg

  • Създаден на: 2018-04-26 07:37:26
  • Създаден от: anelia_daskalova
  • Последна промяна: 2018-10-10 10:27:40
  • Последно променил: migrate_data