одобрен

Регистър на сертификати за превоз на маркираното гориво Април

Уникален идентификатор:  e3e9bcd5-2391-4772-bcfb-73451333d7ba

Описание:

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/technicalMean

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

регистри

Версия: 1

Автор: Анелия Даскалова

Връзка с автор: anelia.daskalova@customs.bg

  • Създаден на: 2018-04-26 07:28:43
  • Създаден от: anelia_daskalova
  • Последна промяна: 2018-10-10 10:27:43
  • Последно променил: migrate_data