одобрен

Регистър на уязвимите зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи съгласно Закона за водите

Уникален идентификатор:  e3f43d39-a6a6-43ed-b3ef-c71b03d70847

Описание:

Регистърът съдържа: номер, основание-заповед на министър,типове подземни води,подземни водни обекти, общини.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2

  • Създаден на: 2016-10-20 10:49:24
  • Създаден от: silvena_gospodinova
  • Последна промяна: 2018-11-08 09:57:50
  • Последно променил: migrate_data