одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Уникален идентификатор:  e498ec3c-6c2a-4d3c-a75f-4d5bae579b9a

Описание:

регистърът е актуален към 02.10.2017г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Версия: 1

Автор: Община Златоград

Връзка с автор: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

Отговорник подръжка: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

Връзка с отговорник подръжка: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

  • Създаден на: 2018-02-28 12:21:45
  • Създаден от: elka_chausheva
  • Последна промяна: 2018-10-15 18:37:14
  • Последно променил: migrate_data