одобрен

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

Уникален идентификатор:  e4e63bce-19de-4e83-895b-4dbb5d36ab61

Описание:

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2017-09-29 10:48:53
  • Създаден от: petyo_radkov
  • Последна промяна: 2020-01-16 11:31:57
  • Последно променил: obsuhindol1