одобрен

За 2020 г. - Регистър на заявленията за достъп до информация

Уникален идентификатор:  e5386545-8cfb-4c00-b409-1785a3665e1f

Описание:

Регистър на постъпилите заявление по Закона за достъп на информацията и движението им за периода 01.01.– 30.06.2017 г. на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Всеки има право на достъп до наличната информация за околната среда съгласно чл. 17, Глава II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Обществена информация по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по този закон субекти. В чл. 19 на ЗООС подробно е описано какво представлява информацията за околната среда.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

достъп заявления здои информация регистър РМС 436/2017 ИАОС

Версия: 2.3

  • Създаден на: 2021-03-16 11:06:09
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2021-03-19 11:59:20
  • Последно променил: bikozhuharov