одобрен

Регистър на свидетелства за правоспособност за категория Тпс (4b)

Уникален идентификатор:  e54b2f71-dd6f-4f9a-8e95-0c1270bfd4c4

Описание:

Регистър на свидетелства за правоспособност за категория Тпс (4b)

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 20.1

  • Създаден на: 2019-11-07 16:27:01
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2019-11-11 11:19:28
  • Последно променил: bikozhuharov