одобрен

Регистър на ресурсите на подземните водни тела

Уникален идентификатор:  e576a975-02a5-445f-aa46-31820ad6b101

Описание:

Регистър на ресурсите на подземните водни тела - съдържа: номер по ред, код на подземно водно тяло, наименование на водното тяло, основни характеристики на водно тяло, естествени ресурси, количества необходими за водните екосистеми, разполагаеми ресурси, средногодишен дебит на черпене от водното тяло, разрешени водни количества, свободни водни количества.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1.3

Автор: Басейнова дирекция "Черноморски район"

Връзка с автор: bdvarna@bsbd.org

Отговорник подръжка: s.gospodinova@bsbd.org

Връзка с отговорник подръжка: s.gospodinova@bsbd.org

  • Създаден на: 2017-04-25 12:35:48
  • Създаден от: silvena_gospodinova
  • Последна промяна: 2019-09-12 14:53:54
  • Последно променил: silvena_gospodinova