одобрен

Регистър на ресурсите на подземните водни тела

Уникален идентификатор:  e576a975-02a5-445f-aa46-31820ad6b101

Описание:

Регистър на ресурсите на подземните водни тела - съдържа: № по ред, Код на подземното водно тяло, Наименование на водното тяло, Естествени ресурси (л/с), Количества необходими за водните екосистеми (л/с), Разполагаеми ресурси (л/с), Разрешени водни количества по издадени разрешителни (л/с), Водни количества от кладенци за собствени потребности (л/с), Свободни водни количества (л/с).

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2

Автор: Басейнова дирекция "Черноморски район"

Връзка с автор: bdvarna@bsbd.org

Отговорник поддръжка: s.gospodinova@bsbd.org

Връзка с отговорник поддръжка: s.gospodinova@bsbd.org

  • Създаден на: 2017-04-25 12:35:48
  • Създаден от: bsbd
  • Последна промяна: 2019-09-20 12:29:08
  • Последно променил: bsbd