одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Уникален идентификатор:  e595f0bd-abca-4f13-894a-d3f47f2dcf7a

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-03-27 12:19:25
  • Създаден от: reneta_noteva
  • Последна промяна: 2019-03-27 12:20:16
  • Последно променил: reneta_noteva