одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ IV И V КАТЕГОРИЯ

Уникален идентификатор:  e5fa74b4-f6f2-4d96-9769-38a25d9ea451

Описание:

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ IV И V КАТЕГОРИЯ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

регистър

Версия: 3

Автор: Гергана Козарова

Връзка с автор: g.kozarova@mirkovo.bg

Отговорник подръжка: b.valcheva@mirkovo.bg

Връзка с отговорник подръжка: b.valcheva@mirkovo.bg

  • Създаден на: 2018-04-19 13:55:35
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:08:28
  • Последно променил: migrate_data