непроверен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект -публична общинска собственост

Уникален идентификатор:  e643c2a6-fe29-4d2c-b41e-88a17b049e42

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 3.1

  • Създаден на: 2019-03-29 10:56:08
  • Създаден от: i.rusimova68
  • Последна промяна: 2019-03-29 11:03:57
  • Последно променил: i.rusimova68