одобрен

СКЛЮЧЕНИ БРАКОВЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ

Уникален идентификатор:  e694fe00-ecd5-472f-b423-6321c2dabc9e

Основна тема:  Население и социални условия

Версия: 1.1

  • Създаден на: 2019-03-25 19:09:43
  • Създаден от: kgeorgiev
  • Последна промяна: 2019-03-25 19:10:46
  • Последно променил: kgeorgiev