одобрен

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Столична община

Уникален идентификатор:  e69c9cef-c840-4b11-a03d-d422618dd46a

Описание:

Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на Столична община.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

закон столична община имущество корупция незаконно придобито РМС 54/2019

Версия: 3.17

  • Създаден на: 2018-12-27 13:40:49
  • Създаден от: opendata_noa-2162
  • Последна промяна: 2021-01-06 10:05:38
  • Последно променил: opendata_noa-2162