одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ОТ ГЛ. АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

Уникален идентификатор:  e6a44702-bee0-4b61-8002-4dcdd8c7756e

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

ТСУ

Версия: 1

Автор: Петър Кръстев

Връзка с автор: admin@dvemogili.bg

Отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

Връзка с отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

  • Създаден на: 2016-10-26 11:27:02
  • Създаден от: petar_krastev
  • Последна промяна: 2018-11-02 18:29:13
  • Последно променил: migrate_data