одобрен

РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Уникален идентификатор:  e76e2eef-d596-4518-a42e-462798a9de82

Описание:

РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Здравеопазване

здраве

Версия: 1.1

Автор: Иванка Иванова

Връзка с автор: Ivanka.Ivanova@chelopech.egov.bg

Отговорник поддръжка: Ivanka.Ivanova@chelopech.egov.bg

Връзка с отговорник поддръжка: Ivanka.Ivanova@chelopech.egov.bg

  • Създаден на: 2017-09-29 09:03:46
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2020-01-28 16:11:37
  • Последно променил: stoyanka_stamenova_dimitrova