одобрен

РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Уникален идентификатор:  e76e2eef-d596-4518-a42e-462798a9de82

Описание:

РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Здравеопазване

здраве

Версия: 1

Автор: Фани Гърмидолова

Връзка с автор: f.garmidolova@chelopech.org

Отговорник подръжка: f.garmidolova@chelopech.org

Връзка с отговорник подръжка: f.garmidolova@chelopech.org

  • Създаден на: 2017-09-29 09:03:46
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2018-11-09 11:26:45
  • Последно променил: migrate_data