одобрен

Списък на Специализираните обслужващи звена и центровете за подкрепа за личностно развитие в област София-град

Уникален идентификатор:  e8517cdc-b4dc-4fcb-9b3e-cd51dd03c913

Описание:

Списък на Специализираните обслужващи звена и центровете за подкрепа за личностно развитие в област София-град за учебната 2020/2021 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Образование, култура и спорт

звена обслужващи руо софия ЦПЛР ЦСОП специализирани СОЗ София-град област София-град

Версия: 2.5

Източник: РУО - София-град

Автор: Константин Костов

Връзка с автор: k.kostov@edusofia.bg

Отговорник поддръжка: rio_sofia_grad@mon.bg

Връзка с отговорник поддръжка: rio_sofia_grad@mon.bg

  • Създаден на: 2021-04-02 15:56:36
  • Създаден от: k.kostov
  • Последна промяна: 2021-04-17 14:33:13
  • Последно променил: bikozhuharov