одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци.

Уникален идентификатор:  e87d1c2d-4b36-44bb-9485-1b9e69df9acf

Описание:

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон, съгласно чл.19, ал.3, т.14 от Закона за управление на отпадъците.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

битови отпадъци картон пластмаса стъкло хартия

Версия: 1

Отговорник подръжка: admin@kaspichan.org

Връзка с отговорник подръжка: admin@kaspichan.org

  • Създаден на: 2017-10-13 05:23:20
  • Създаден от: paulin_stoyanov
  • Последна промяна: 2018-11-02 12:15:40
  • Последно променил: migrate_data