одобрен

Държавен план-прием

Уникален идентификатор:  e91f8b6d-f452-4040-988e-638573a668b0

Описание:

Държавен план-прием на територията на Община Елин Пелин

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2

  • Създаден на: 2017-12-01 13:50:03
  • Създаден от: ivaylo_arangelov
  • Последна промяна: 2018-10-25 09:57:49
  • Последно променил: migrate_data