одобрен

Регистър на недвижими културни ценности

Уникален идентификатор:  e94b3c4b-2a6c-4385-8152-d72170ae5597

Описание:

Регистър на недвижими културни ценности

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Регистър на недвижими културни ценности

Версия: 2

Автор: Петър Кръстев

Връзка с автор: admin@dvemogili.bg

Отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

Връзка с отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

  • Създаден на: 2018-01-23 14:02:11
  • Създаден от: petar_krastev
  • Последна промяна: 2018-11-02 17:56:17
  • Последно променил: migrate_data