одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Април 2019 г.

Уникален идентификатор:  e9e9ee48-1e8d-46fb-bc58-31956ba320df

Описание:

Месечен отчет на Община Кула за изпълнението на бюджета за 2019 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Без производни и сборни произведения (CC-BY-ND)

Основна тема:  Икономика и финанси

бюджет община Кула отчет

Версия: 1.8

Източник: http://obshtina-kula.com/bg/?p=2495

Автор: Царевна Янкулова

Връзка с автор: carevna@mail.bg

Отговорник поддръжка: gabi_nedkowa@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: gabi_nedkowa@abv.bg

  • Създаден на: 2019-09-12 09:07:26
  • Създаден от: gabriela_ninkova
  • Последна промяна: 2019-09-12 10:42:48
  • Последно променил: gabriela_ninkova
 

Моля изчакайте